Oferta

Studio Przy Galerii

Jesteśmy biurem architektonicznym świadczącym pełen zestaw usług w branży projektowania budowlanego, zarówno mieszkalnego, jak i przemysłowego. Rozmawiamy z klientem poznając jego potrzeby. Sprawdzamy lokalne przepisy i znajdujemy rozwiązanie w przypadku konfliktu wizji z przepisami. Przygotowujemy kompletny projekt, wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami oraz uzyskujemy prawomocne pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót budowlanych. Zajmujemy się również przygotowaniem projektów wnętrz.

Powierzając nam wykonanie prac projektowych klient nie musi się interesować, do którego urzędu należy złożyć dokumenty – tym zajmujemy się my.

Skutecznie.


Polecamy się do:

  • Projektów domów mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych
  • Projektów budynków handlowo-biurowych
  • Projektów obiektów przemysłowych
  • Rozbudów, przebudów, wyburzeń istniejących obiektów budowlanych
  • Modernizacji przestrzeni publicznych i ogólnodostępnych
  • Zmian sposobu użytkowania
  • Projektów wnętrz lokali mieszkalnych, biurowych i handlowych
  • Projektów elementów małej architektury
  • Podziałów fizycznych